Hematologia, koagulologia
 

- Morfologia (leukocyty, erytrocyty, hemoglobina, hematokryt, płytki krwi, MCV, MCHC, MCH)
- Rozmaz (wg Schillinga) - manualnie
- OB.
- Retikulocyty
- APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
- PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR)
- Fibrynogen
- Czas krwawienia