Hormony (inmunodiagnostyka)
 

- TSH III generacji
- fT3 (wolne T3)
- fT4 (wolne T4)
- Anty - TG (p. ciała przeciw tyreoglobulinie)
- Anty - TPO (p. ciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
- FSH
- LH
- Estradiol
- Estriol wolny
- Progesteron
- Prolaktyna
- B - HCG
- DHEA
- Testosteron
- Androstendion
- 17 - OH progesteron