Markery nowotworowe
 

- AFP (alfa-fetoproteina)
- CA-125 (m.in. marker raka jajnika)
- CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)
- CA-19.9 (m.in. nowotworów przewodu pokarmowego)
- CEA (antygen karcinoembrionalny)
- PSA (specyficzny antygen prostaty)
- PSA - wolny