Mocz
 

Mocz do badania ogólnego moczu powinien być oddany przez pacjentów ranoa, po nocnym wypoczynku, z pierwszej porannej mikcji z tzw. "środkowego strumienia".

Przy zachowaniu podstawowych zasad higieny mocz oddajemy do specjalnego pojemnika w ilości ok. 50 ml. (pojemnik do nabycia w aptece lub laboratorium).

Pojemnik należy opisać imieniem i nazwiskiem i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium. Składniki morfologiczne moczu są nietrwałe i badanie osadu moczu powinno być wykonane do 2-3 godzin od chwili oddania moczu przez pacjenta.

Nie należy pobierać moczu do analizy w trakcie krwawienia miesięcznego u kobiet.

Do badania wydalania dobowego poszczególnych analitów np. wapnia, fosforu, białka itp. należy przeprowadzić dobową zbiórkę moczu.

Zbiórkę rozpoczyna się zwykle rano po opróżnieniu pęcherza i odrzuceniu porcji moczu po nocy (należy dokładnie zanotować godzinę). Następnie do czystego, wydezynfekowanego naczynia zbiera się wszystkie dalsze porcje moczu, które przechowuje się w lodówce. Ostatnią porcją kończącą zbiórkę jest porcja "po nocy". Po dołączeniu rannej porcji oddanej dokładnie 24 godziny po rozpoczęciu zbiórki należy starannie wymieszać i dokładnie zmierzyć objętość zgromadzonego moczu, a następnie przynieść do laboratorium próbkę ok. 50 ml z informacją o objętości całej zbiórki.

Jeśli pacjent nie ma możliwości dokładnie mierzyć objętości zebranego moczu, należy dostarczyć do laboratorium całą zbiórkę dobową.

Podawanie wartości "około..." powoduje wydanie wyniku "około..."
TAKICH PRÓBEK NIE PRZYJMUJEMY!

Mocz na posiew (badanie mikrobiologiczne) pobiera się do sterylnego naczynia, po uprzednim dokładnym umyciu narządów płciowych (należy unikać środków odkażających). Pierwszą porcję moczu, która może być zanieczyszczona przez bakterie bytujące na błonie śluzowej, należy odrzucić, a dopiero mocz z tzw. "środkowego strumienia" zebrać do pojemnika. Pojemnik natychmiast zamknąć i w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium - do chwili transportu przechowywać w lodówce.

Mocz u bardzo małych dzieci można pobierać do specjalnych woreczków - do nabycia w aptece.